AANMELDEN KAN NIET MEER

Gemeenteraden worstelen met hun rol in omgevingsbesluitvorming. Niet alleen gezien de verwachtingen ten aanzien van die rol die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen, ook vanwege een terecht onderbuikgevoel over hun eigen legitimiteit: burgers zien liever de rechter of directbetrokkenen beslissen over een omgevingsplan.

Burgers zien liever de rechter of directbetrokkenen dan de raad beslissen over een omgevingsplan.

Ons recente survey-onderzoek door Feie Herkes en Stavros Zouridis¬†wijst uit dat omgevingsbesluitvorming waarin de rechter de beslissing neemt, en die waar het besluit genomen wordt na een participatie traject, door de respondenten significant hoger worden beoordeeld dan de besluiten door de gemeenteraad. We hebben dit getest voor scenario’s die gaan over de vestiging van een mestfabriek, huisvesting van arbeidsmigranten en de uitbreiding van een varkensboerderij.

  • Wat betekent deze uitkomst voor de rol van de gemeenteraad?
  • Hoe komt een gemeenteraad wel tot meer gedragen besluitvorming?

Over deze, en andere vragen, gaan wij graag online met jullie in gesprek op dinsdag 20 april, tussen 16:00 en 18:00. Dus ben jij een raadslid of wethouder, en wil je verder praten over hoe de raad tot meer gedragen besluitvorming kan komen?

Kun je dan niet, maar wil je wel op de hoogte blijven van een eventueel vervolg van deze bijeenkomst? Dit kun je ook bij de aanmeldknop aangeven.

Spring naar toolbar