Het kennisprogramma

Het kennisprogramma Bindend Besturen van Brabant beoogt juridisering van ruimtelijke besluitvorming beter te begrijpen zodat betrokkenen hier beter mee kunnen omgaan. Wat gebeurt er met besluitvorming over de leefomgeving en met de mensen die erbij betrokken zijn, wanneer dit een juridische afslag neemt. De ambitie is om bindend besturen en bindende besluitvorming mogelijk te maken. Zodat besluitvorming er niet voor zorgt dat partijen verder van elkaar verwijderd raken, maar dat er verbinding tussen de partijen ontstaat en/of blijft bestaan. Daardoor kan er tot besluiten worden gekomen die bindend én verbindend zijn en die niet eindeloos worden aangevochten.

Hoe kunnen we met elkaar tot bindende besluiten komen over verandering in de ruimtelijke omgeving? En welke rol speelt daarin het omgevingsrecht? Hoe gaan overheden met elkaar en met initiatiefnemers om? En waardoor gaan sommige samenwerkingen en besluiten schijnbaar snel en soepel en slepen anderen zich nodeloos jaren voort, soms zelfs tot aan de Raad van State. Dit kennisprogramma verzorgt jaar onderzoek, opleiding en advisering naar het zinvolle of zinloze van juridisering. Het doel is om juridisering passend te maken. In veel zaken is een weg naar de rechter een vervelende, maar in sommige zaken kan het juist wat opleveren.


Naast onderzoek zijn er verschillende projecten waarbij het kennisprogramma de praktijk ondersteunt:


Interventies

Bij de start van het kennisprogramma zijn door Stavros Zouridis namens het programma “interventie-vouchers” aangeboden. Deze vouchers bieden projecten met een (dreigende) juridische escalatie, begeleiding cq ondersteuning om tot mogelijke oplossing of nieuwe inzichten te komen. Op dit moment is BBB nog betrokken bij zes interventies.


Gemeentelijke Bezwaaradviescommissies

Het doel van het project ‘Naar gemeentelijke bezwaaradviescommissies 2.0’ is om bezwaarprocedures te voorzien van gereedschappen die gebruikt kunnen worden bij probleemoplossende aanpakken vanuit verschillende invalshoeken, waarmee onnodige juridisering kan worden voorkomen. Hierbij ontwikkelt BBB, in samenwerking met Justice42 en de Hogeschool van Amsterdam, een integraal digitaal product ten dienste van probleemoplossende aanpakken.


Bijsluiter: Juridiseren of Participeren?

Juridiseren of participeren is bewust als dilemma geformuleerd, omdat burgers, gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en projectontwikkelaars tijdens het hele proces van omgevingsbesluitvorming voortdurend de keuze voor een van deze handelingsstrategieën moeten maken. De bijsluiter is geschreven om alle betrokkenen bewust te maken van de bijwerkingen van beide handelingsstrategieën, waardoor zij die keuze beter kunnen maken.
 
Hieronder kunt u de bijsluiter vinden: https://bindendbesturen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Bijsluiter-Juridiseren-of-participeren-bij-omgevingsbesluiten.pdf
Het team
0393
Stavros Zouridis
Onderzoeker – Tilburg University
Wiet van Meel
Wiet van Meel
Liaision Manager – Pontifax

Eva Wolf
Eva Wolf
Onderzoeker – Tilburg University

Feie Herkes
Feie Herkes
Onderzoeker – Tilburg University

Daan Mulders
Daan Mulders
Overheidsadviseur – BRAM consultants
Menno-van-Rosmalen
Menno van Rosmalen
Overheidsadviseur – BRAM consultants
Jurian Bax
Jurian Bax
Student-assistent – Tilburg University

Spring naar toolbar