BBB Zomerconferentie

In omgevingsbesluitvorming maken burgers, beleidsmakers en initiatiefnemers vaak de gang naar de rechter om plannen te blokkeren.  Deze juridisering gaat vast en zeker niet verdwijnen door de invoering van de Omgevingswet, dus is het belangrijk om goed met juridisering om te gaan. Wanneer spreek je van goede of slechte juridisering? Hoe kan bindend besturen van omgevingsbesluitvorming beter gebruik maken van juridisering? Het is de hoogste tijd om de balans op te maken van drie jaar onderzoek en ervaringsuitwisseling in het kader van ons kennisprogramma, en om samen met u te werken aan bindend omgevingsbestuur.

OPENING- Ontbindend en bindend besturen van de omgeving- het BBB Boek:

We trappen onze Zomerconferentie af met de overhandiging van ons BBB-boek aan de Brabantse gedeputeerde voor ruimte en wonen Erik Ronnes. Het boek zal tevens gratis worden overhandigd aan iedere bezoeker.

Vervolgens zal een toneelstuk verzorgd worden door Marleen Hendrickx, waarin juridisering in een andere context wordt uitgelicht. Tenslotte  gaan we in gesprek me de Commissaris van de Koning van Brabant Ina Adema. 

PROGRAMMA (scroll naar beneden voor de toelichting)

10:00 – 10:30Opening van de Zomerconferentie: Menno Van Rosmalen & de presentie van het boek “Ontbindend en bindend besturen van de omgeving”: gedeputeerde Ruimte & Wonen Erik Ronnes
10:30 – 10:45Toneelstuk over de dynamiek van juridisering: Marleen Hendrickx
10:45 – 11:00In gesprek met de Commissaris van de Koning: Ina Adema
 Stroom 1: Verstrikt in juridiseren: hoe herken je mechanismen die tot juridisering leiden en hoe kun je ze beïnvloeden?Stroom 2: Bindend en ontbindend besturenStroom 3: Geschikt en ongeschikt voor juridisering: wat moet gejuridiseerd worden en wat vooral niet?
11:20 – 12:15Workshop 1-1: Over de achterliggende gedachten en uitwerkingen van conflicten die juridisering triggeren – dr. Eva Wolf (Tilburg University)Workshop 2-1: Over de noodzaak van juridiseren en wanneer de weg naar de rechter de juiste strategie is – dr. Phillip Paiement (Tilburg University)Workshop 3-1: Over
realistisch juridiseren en
participeren bij controversiële
omgevingsprojecten.
Feie Herkes (Tilburg University) & Eefke Winkelmolen (Wundershift)
12:15 – 13:15Lunch
13:15 – 14:10Workshop 1-2: Samen toepassen van het verduurzamingsmodel – Wiet van Meel (Pontifax)Workshop 2-2: Over het voorkomen van slechte juridisering door middel van vroegtijdige participatie – Cindy van den Bremen & Mariken Bollen (Stichting Zet)Workshop 3-2: Over de casus van het
Geerpark in Vlijmen waar hij
gaat kijken naar de
momenten waarop er is
gejuridiseerd en de
voortgekomen lessen hieruit
– Koen Antonis (Buitenpromovendus Tilburg University)
14:20 – 15:15Workshop 1-3: Over het verstrikt raken in juridisering aan de hand van praktische casussen – Wubbo Wierenga & Jeroen Boot (Berenschot)Workshop 2-3: Verzorgen een interactief
stukje regietheater over het
de-escaleren van situaties
waarin er spraken is van
ontbindende juridisering.
André Stuut & Jo-Anne Damen (Instituut Koetsenruijter)
Workshop 3-3: afsluiting van het
programma door middel van een
workshop over de kunst van
het schakelen in juridisering-
Maarten Verhoeven (Senior rechter)
15:20 – 15:50Slotpanel met de BBB-‘founding fathers’: Rick van den Berg, Wim van de Donk en Wiet van Meel
15:50 – 16:15Afsluiting
16:15 – 17:00Borrel

Toelichting van de workshops:

1- Verstrikt in juridiseren: hoe herken je de mechanismen die tot juridisering leiden en hoe kun je deze beïnvloeden?

  • Dr. Eva Wolf (assistent-professor bij de Universiteit van Tilburg en een expert in beleidsconflicten) over conflicten als trigger voor juridisering
  • Dr. Liesbeth Hulst (o.a. onderzoeker naar de relatie tussen recht en gedrag aan de Universiteit van Utrecht) over de psychologie van juridisering: schakelen en terugschakelen
  • Jeroen Boot & Wubbo Wierenga (Berenschot) over het verstrikt raken in juridisering

2- Bindend en ontbindend besturen

  • Dr. Phillip Paiement (Associate Professor bij de Universiteit van Tilburg en expert van over de transjurisdictionele verspreiding van strategische geschillen bij o.a. klimaatverandering en mensenrechten) over het strategisch inzetten van de weg naar de rechter
  • Cindy van den Bremen & Mariken Bollen (experts participatie & co-creatie bij Stichting Zet) over het voorkomen van slechte juridisering door vroegtijdige participatie vanuit meerdere invalshoeken
  • Jo-Anne Damen & André Stuut (conflictexperts bij Instituut Koetsenruijter) over het de-escaleren van slechte juridisering en de opties om het te kunnen ombuigen naar goede juridisering

3- Geschikt en ongeschikt voor juridisering: wat moet gejuridiseerd worden en wat vooral niet, en hoe zorg je ervoor dat de casus in het goede laatje terechtkomt?

  • Feie Herkes (PhD-student aan de Tilburg Universiteit en expert inzake het effect van rechtssystemen op beleidsprocessen in omgevingsbesluitvorming) over private participatie in de omgevingsdialoog en de keuze tussen juridiseren, participeren en politiseren
  • Koen Antonis (buitenpromovendus en expert energietransitie bij de Provincie Noord-Brabant) over het geschikte moment van juridiseren
  • Maarten Verhoeven (Senior rechter bij de Rechtsspraak) over de kunst van het schakelen tussen juridiseren, participeren en politiseren

AFSLUITING & BORREL
Ter afsluiting van het event kijken we met de initiatiefnemers van BBB, Wim van de Donk (Rector Magnificus Magnificus en voorzitter College van Bestuur Tilburg University), Erik van Merrienboer (Burgemeester Terneuzen) en Wiet van Meel (Pontifax) terug op de dag – en vooruit naar bindend omgevingsbestuur. Cabaretier Maarten van den Berg krijgt het laatste woord, voordat we met z’n allen in de zomerzon van een borrel gaan genieten.

AANMELDEN IS VEREIST

Spring naar toolbar