Terugblik vierde online Meet up 22 september

INTERVISIE OP OMGEVINGSDIALOGEN

Onder de noemer ‘Omgaan met omgevingsconflicten’ organiseerde kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant (BBB) ​​dinsdag 22 september een vierde online Meet-up. Met ongeveer 40 deelnemers vond, na een plenaire aftrap, in zes verschillende groepen intervisie plaats. In kleine groepen reflecteerden projectleiders uit Brabant en Vlaanderen op hoe ze in hun project (hadden) kunnen handelen in omgevingsbesluitvorming met betrokkenheid van inwoners en andere belanghebbenden.

Intervisie

Bij intervisie draait het om het verkrijgen van inzicht in je eigen handelen door hier anderen op te laten reflecteren. Deze manier van leren en kennisdeling bleek goed aan te sluiten bij de doelstelling van BBB om te dragen aan kennis over hoe we in verbinding met elkaar kunnen komen, die niet eindeloos worden aangevochten. Deze werkvorm werd ook erg gewaardeerd door de deelnemers. Annelies Thierens die een vraag heeft voorgelegd voor intervisie, geconcludeerd dat ze in een uur tijd tot inzichten is gekomen waar ze in het project zelf veel meer tijd voor nodig hadden, omdat ze onvoldoende afstand hadden.

De volgende casussen zijn behandeld:

  • De realisatie van burgerwindpark De Spinder, met projectontwikkelaar John Kwaks.
  • De ontwikkeling van het NRE-terrein in Eindhoven, ontmoette projectleider Stefanie Gijsbers.
  • Pilot omgevingsplan Noordhoekring te Tilburg, met projectleider Edwin Vermeulen.
  • De bouw van het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal, ontmoette projectleider Perry van Kempen.
  • Aanpassing van kanaal Bossuit-Kortrijk (BE), ontmoette projectmanagers Annelies Anthierens.
  • De herinrichting van de Vestdijk in Eindhoven, ontmoette verkeersplanoloog Erik Staps.

Geleerde lessen

Hieronder de groep uiteenging deelde Pim Meijer, adviseur bij TwynstraGudde, plenair inzichten. Zo stelde hij dat het helpt om je niet af te vragen hoe de omgeving zich tot jou (of je project) kan verhouden, maar hoe jij je tot je omgeving kunt verhouden. In de afsluiting gaven casushouders onder andere aan om participatietrajecten niet te onderschatten en vooraf goed na te denken over doelstellingen. Ook werd aangegeven ondertussen de politiek in de gaten te houden, zodat participatie en besluitvorming goed samenkomen.

MEEDOEN?

Heb je een vraag of wil je meer info, stuur dan een bericht naar bindendbesturen@brabant.nl .

Leave a comment

Spring naar toolbar