hoe geef je tegenmacht vorm bij complexe ruimtelijke projecten? Maar ook: is er bij complexe omgevingsbesluitvorming niet al zo veel tegenmacht dat het uberhaubt moeilijk genoeg is om tot een project of een besluit te komen?
Deze vragen staan centraal tijdens de online BBB-meetup op 22 juni van 15:00 - 17:00.

Tegenmacht krijgt de laatste tijd volop aandacht in het publieke en politieke debat. Toch is de noodzaak van tegenmacht niet onlangs ontstaan, en ook niet alleen in de context van grote uitvoeringsorganisaties. In het onderzoek naar omgevingsbesluitvorming is de roep om tegenmacht al veel langer te horen. Het gebrek aan tegenmacht heeft meerdere malen geleid tot tunnelvisies die uitmonden in ruimtelijke/omgevingsbesluitvorming die als ‘fiasco’ is gekwalificeerd. 

Veel van deze beleidsfiasco’s blijken later, in raads- en parlementaire enquêtes, al lang verwacht. Er was al veel eerder voor gewaarschuwd, maar de wethouder bleef volharden of de ambtelijke dienst bleef maar vasthouden aan hetzelfde voorstel. En wie kent de volgende kreten van ambtenaren en bestuurders niet: ‘dit besluit is al genomen’, ‘dit is het enige dat past in de eerder door u gestelde kaders’, ‘wat u wilt, is een gepasseerd station’ of zelfs ‘wat u wilt, kan helemaal niet’?

Tegenmacht zou beleidsfiasco’s in de ruimtelijke/omgevingssfeer dus kunnen voorkomen. Maar hoe kan tegenmacht eigenlijk worden georganiseerd? Wat vergt dat van de inrichting van de besluitvorming, binnen ambtelijke diensten, in het verkeer tussen burgers, andere belanghebbenden en tussen bestuursorganen op verschillende niveaus? Maar ook: is er bij complexe omgevingsbesluitvorming niet al zo veel tegenmacht dat het al moeilijk genoeg is om sowieso tot een project of een besluit te komen?

Vragen als deze houden beleidsmakers, initiatiefnemers, wethouders, maar ook raads- en statenleden bezig. Hoog tijd dus om samen eens te verkennen hoe tegenmacht effectief en productief kan worden ingericht bij complexe omgevingsbesluitvorming. Dat doen we in de eerstvolgende BBB-meet-up op 22 juni aanstaande.

Leave a comment

Spring naar toolbar