Hoe een wethouder de-juridiseert…

Vanochtend spraken we met een groep wethouders over juridisering (en participatie) bij omgevingsbesluitvorming. Boeiende en leerzame ervaringen van de deelnemende wethouders. Prachtige reflectie van een van de wethouders, die aan het begin van zijn wethoudersperiode een besluit aantrof waarbij ambtenaren en burger in de juridische groef waren geschoten. Hij greep in door bij de betrokken burger goed door te vragen wat nu het probleem was en waarom hij zelf bijdroeg aan juridisering. Wat bleek? Er waren inmiddels verschillende misverstanden op elkaar waren gestapeld die de verhouding met de gemeente hadden vertroebeld. 

De les: ook als wethouder kun je bij een reeds juridisch geëscaleerd conflict ingrijpen en het ‘(meta)gesprek’ opzoeken met de betrokkenen. Goede les voor BBB ook, omdat we eerder concludeerden dat juridisering een ‘doodlopende straat’ is waar je niet meer in terug kunt werken. Terugwerken kan dus wel, maar vergt goed wethouderschap!

Feie Herkes & Stavros Zouridis

Hieronder kunt u de bijsluiter ‘juridiseren of participeren’ vinden: https://bindendbesturen.nl/wp-content/uploads/2021/05/Bijsluiter-Juridiseren-of-participeren-bij-omgevingsbesluiten.pdf

Leave a comment

Spring naar toolbar