Deelsessie BBB bij online themasessie Stedelijke Transformatie

De afgelopen periode onderzocht de vakgroep Gebiedsontwikkeling van de TU Delft privaat georganiseerde participatie: omgevingsparticipatie die door projectontwikkelaars of andere private initiatiefnemers wordt georganiseerd. De onderzoekers keken daarbij naar de drijfveren van private partijen om participatie te organiseren, de kosten en baten, de misverstanden en de valkuilen. Ook besteedden zij aandacht aan overheidsbetrokkenheid bij private participatie: welke kaders geef je mee als overheid en hoe organiseer je participatie binnen die kaders? 

Daarnaast onderzocht de TU Delft de procesinrichting van participatie bij tegengestelde belangen en standpunten: zijn er mogelijkheden om consensus te vinden of wordt het toch een gang naar de rechter? De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in een essay vol met aandachtspunten en overwegingen voor zowel private als publieke partijen die betrokken zijn bij privaat georganiseerde participatie.

Op 16 september presenteert Wouter Jan Verheul samen met zijn collega’s van de TU Delft de onderzoeksresultaten. Daarbij neemt de grootste uitdagingen en valkuilen bij privaat georganiseerde participatie onder de loep.

Ook Bindend Besturen speelt een rol. Stavros en Feie representeren BBB door middel van een deelsessie: Participeren of Juridiseren?

Meer weten over het essay of meedoen? Klik er hiernaast op om naar de website van Stedelijke Transformatie te gaan.

Leave a comment

Spring naar toolbar