ONTBINDEND EN BINDEND BESTUREN VAN DE OMGEVING: JURIDISERING IN DE PRAKTIJK VAN OMGEVINGSBESLUITVORMing

De juridisering van de fysieke leefomgeving zet door. Ook als per 1 januari 2023 (of later) de Omgevingswet zal zijn ingevoerd. Hoe moeten gemeenten met deze trend omgaan? In het boek dat geschreven is door Stavros Zouridis, Eva Wolf en Feie Herkes worden de achtergronden van de juridisering beschreven en worden oplossingen aangereikt die de effectiviteit en legitimiteit van omgevingsbesluiten ten goede komen. Het boek baseert zich op de kennis die in de afgelopen drie jaar is verzameld door het Bindend Besturen in Brabant-kennisprogramma.

‘Ontbindend en Bindend besturen van de omgeving’ verkent hoe juridisering werkt en de mechanismen die leiden tot binding en ontbinding. Ook beschrijft het boek naast juridiseren de twee andere actierepertoires binnen omgevingsbesluitvorming: politiseren en participeren. Met de analyse van de werking en ook bijwerkingen van alle drie de repertoires kunnen bedrijven, burgers, bestuurders en actiegroepen hun handelen afstemmen op de situatie. Een goed gekozen mix van juridiseren, politiseren en participeren versterkt de legitimiteit en effectiviteit van de besluiten, maakt bindend besturen van de fysieke omgeving mogelijk en bespaart vooral alle partijen een hoop ellende.

Het boek dat u wordt aangeboden door het kennisprogramma Bindend Besturen in Brabant, in samenwerking met Boombestuurskunde, is gratis te lezen via de volgende link: https://bindendbesturen.nl/wp-content/uploads/2022/07/Ontbindend-en-bindend-besturen-van-de-omgeving.pdf.

Voor de Zomerconferentie verscheen de voorpublicatie van het boek ook al in essay-vorm in Binnenlands Bestuur. Dit artikel is te lezen via de volgende link: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/essay-bindend-besturen.

Leave a comment

Spring naar toolbar